Globalt går det fremad med at undgå, at piger under 18 år bliver gift. Men en undersøgelse blandt syriske flygtninge i Bekaa-dalen i Libanon sidste år viste, at mere end en tredjedel af kvinderne mellem 20 og 24 år var blevet gift før de fyldte 18 år.

På kvindernes internationale kampdag kan verdens piger glæde sig over, at risikoen for at blive gift som barn falder markant.

Nye tal fra UNICEF viser, at antallet af piger, der blev gift, inden de fyldte 18 år, faldt med 15 procent det seneste årti. Tidligere blev en ud af fire piger gift inden deres 18-års fødselsdag - i dag er det omkring en ud af fem.

Antallet af barnebrude falder især i Sydasien. For 10 år siden blev halvdelen af pigerne i Indien gift inden de fyldte 18 år, i dag er det kun 30 procent.

Men problemet er fortsat stort. Nye UNICEF-data viser, at 12 millioner piger på verdensplan bliver gift hvert år. Det sker især i de afrikanske lande syd for Sahara. Her bor tæt på hver tredje af de piger, der er blevet gift i de seneste år – for 10 år siden var det kun hver femte barnebrud, der kom herfra.

"Konsekvenserne er enorme for de piger, det drejer sig om," siger Line Grove Hermansen, Kommunikationsdirektør for UNICEF Danmark. "De får sjældent uddannelse og risikerer at blive udnyttet eller udsat for vold. I mange tilfælde adskilles de fra deres familie og venner og isoleres fra det lokale fællesskab, hvilket skader deres psykiske helbred".

Også pigernes børn lider. Risikoen for, at et spædbarn dør, inden det fylder et år, er 60 procent højere, hvis barnets mor er under 18, end hvis hun er ældre end 19 år.

Også krig og konflikt kan sende antallet af tidligt gifte piger i vejret. Det ser man f.eks. hos de syriske flygtninge i nærområderne. En undersøgelse blandt 2.400 kvinder og piger i Bekaa i Libanon viste sidste år, at mere end en tredjedel af kvinderne mellem 20 og 24 år var blevet gift før de fyldte 18 år. Blandt pigerne mellem 15 og 17 år var 24 procent allerede gift. Man regner med, at antallet af børneægteskaber er fire gange højere i dag, end inden krigen i Syrien brød ud.

”Flygtningefamilierne har meget få muligheder for at sikre deres pigers fremtid. Der er ingen job, mange kommer ikke i skole og samtidig frygter forældrene for deres døtres sikkerhed og ære, og så bliver giftemål et forsøg på at løse problemerne,” siger Line Grove Hermansen, kommunikationsdirektør for UNICEF Danmark, der netop har besøgt syriske flygtninge i Bekaa-dalen.

UNICEF arbejder på at bringe antallet af barnebrude yderligere ned bl.a. ved sikre pigerne skolegang og rådgive på lokalt og nationalt plan om de tidlige ægteskabers mange negative konsekvenser.

På verdensplan lever 650 millioner kvinder, der blev gift som børn.

 

 

 

Pressekontakter:

Line Grove Hermansen
Kommunikations-
direktør
T: 35 27 38 28​
Send e-mail

Susan Knorrenborg
Presseansvarlig
T: 35 27 38 66​
M: 29 89 19 15
Send e-mail

Mads Nørgaard-Larsen
Kommunikations-
medarbejder
M: 27 46 63 33
Send e-mail

Facebook